Bulaşan Bedenler: Bulaşımdan Korunma

Jussi Parikka

Ebru Yetişkin (Kürasyon)

23 Ocak 2015

Panel Hakkında Bilgi

Bilgisayar Virüsleri ve Ağ Güvenliğinin Ortaya Çıkması Üzerine

Bu konuşma, bilgisayar yazılımının medya arkeolojisini ve özellikle “kötü niyetli yazılımların” belirli biçimlerini ele alacak. Ağ siyaseti ve güvenliğinin bir parçası olan bulaşmanın incelenmesinde bir yöntem olarak bu konuşma, ağ kültürüne alternatif bir bakış açısıyla yaklaşacak: çağdaş ve güncel ağlar konusunda ciddi bir sorunsal halini alan kazaların ve tehditlerin bir medya arkeolojisini yazmak için; iletişimin, ilerlemenin ve bağlantının alışılagelmiş anlatıcıları yerine; biz (Geert Lovink’in deyimiyle – işlemeyen) “notworking” olarak ağ iletişiminin bir hikâyesini yazsak acaba nasıl olurdu? 1960’lardaki Soğuk Savaş döneminde oluşan ve NSA ve diğer siber güvenlik kurumları gibi birçok alanda kapsamlı ölçümlerle sağlanan güvenlik taramalarındaki yazılım gelişiminden, 1980’lerde yavaş yavaş ortaya çıkan teknolojik tehlikelerin yeni çeşitlerine kadarki süreç arasında dikkat çekici bir kuluçka dönemi mevcuttur. Bu konuşma, bilgisayar kültürüne bağlı olarak güvenlik kavramını nasıl algıladığımıza ve küresel dijitalin – ya da bizim hayal ettiğimiz şekliyle küresel ağın devlet kurumu bağışıklığına dair birtakım ilginç olaylar anlatarak bize durumun içyüzünü gösterecek.

Jussi Parikka Hakkında Bilgi

Finlandiya’da doğan Jussi Parikka, Birleşik Krallıktaki Southampton Üniversitesi Winchester Sanat Okulu’nda Teknolojik Kültür & Estetik Bilimi profesörüdür. Kendisi birçok kitabın yazarı ve editörüdür. Bunlardan bazıları: medya ekoloji üçlemesi “Dijital Salgınlar” (Digital Contagions) (2007), ödüllü “Böcek Medya” (Insect Media) (2010) ve en yeni kitabı “Bir Medya Jeolojisi”dir (A Jeoloji of Media) (2015). Arkeolojik medya yazıları “Medya Arkeolojisi Nedir?” (What is Media Archaeology?) (2012) ve derlenmiş hali “Medya Arkeolojisi: Yaklaşımlar, Uygulamalar ve Çıkarımlar”dır (Media Archaeology: Approaches, Applications and Implications” (2011, Erkki Huhtamo ile birlikte). Bulaşma ve ağ siyaseti gibi konular söz konusu olduğunda dile getirilmesi gereken bir başka kitabı da “Spam Kitabı: Porno, Virüsler ve Dijital Kültürün Karanlık Tarafından Diğer Kuraldışı Nesneler”in (The Spam Book: On Porn, Viruses and Other Anomalous Objects from the Dark Side of Digital Culture) derlemesidir (2009, Tony D. Sampson ile birlikte.) Son olarak Parikka, “Sanat Tarihi Yazmak ve Yazdığını Geri Almak (Medya): 2048’te Erkki Kurenniemi”nin (Writing and Unwriting (Media) Art History: Erkki Kurenniemi in 2048) derlenmiş cildini yayımlamıştır. (2015, Joasia Krysa ile birilkte.)

Web Sitesi: http://jussiparikka.net/

Bakın: “Salgın ve Tekrar: Ağ Kültürünün Viral Mantığı Üzerine” (Contagion and Repetition: On the Viral Logic of Network Culture) – Ephemera 7(2): 287-308: (PDF olarak açar) http://www.ephemerajournal.org/sites/default/files/7-2parikka.pdf , küratör Franziska Nori tarafından düzenlenen virüsler, güvenlik, güzel sanatlar bağlamında kodlama ve programlama üzerine sergi “Seni Seviyorum” (The I love You exhibition (Frankfurt, 2002) http://www.digitalcraft.org/?artikel_id=284 ve Holly Herndon’un videosu “Anasayfa” (Home) https://vimeo.com/106282943

 

 

Yer Akbank Sanat, Beyoğlu
Ücret Ücretsiz
Dil İNG (TR simultane çeviri)
Saatler Cumartesi 16:30 – 18:00