Bulaşan Bedenler: Arayüz Olarak Sosyal Medya Hesabı: Platform, Altyapı ve Finansal Değer & Gösterge Kapitalizmi ve Kendilik Bilinci

Greg Elmer

Ganaele Langlois

Ebru Yetişkin (Kürasyon)

26 Aralık 2015

“Bulaşan Bedenler: Ağ Siyaseti Seminer Dizisi” dijital teknolojiler ve ağlar yoluyla hakim olan siyasi-ekonomik yapıya ve güncel toplumsallaşma sorunlarına yenilikçi yaklaşımlar sunmayı amaçlıyor. Ekim 2015 – Haziran 2016 arasında her ay birer konuşmacının yer alacağı etkinlik, dünyaca ünlü medya teorisyenlerini, aktivist ve sanatçıları bir araya getiriyor. Güncel bir tartışma platformu yaratmaya katkıda bulunacak seminer serisinin içeriği bilim, siyaset, felsefe, sinema, sosyal medya, nörobilim, finans ve sanat gibi birçok alanı birbirine katıyor, disiplinler ötesi perspektiflerin çoğalmasına aracılık ediyor. Konuşmalar finans dünyasının görünmeyen arayüzlerini ifşa etmekten, sosyal medya hesaplarının neoliberal beyinler ve ilişkiler üretmesine, ve biyoteknoloji-hukuk ve devlet arasındaki b(ağ)lar ile obje, objektiflik ve hakikat ilişkilerine uzanan tartışmaları kapsıyor.

Panel Hakkında Bilgi
Arayüz Olarak Sosyal Medya Hesabı: Platform, Altyapı ve Finansal Değer

Bu konuşma, kişisel kullanıcıların ötesine geçen ve hesap altyapılarına doğru ilerleyen sosyal medyayla ilgili eleştirel bir perspektif sunacak. Çoğunluk tarafından özgür ve yarı-özerk yapılı olarak düşünülen sosyal medya platformları, kişisel kullanıcıların yönettiği kullanıcı-üretimli içerik konusunda çığır açtı. Kullanıcı hesaplarındaki artış, medya analistleri ve New York Wall Street tarafından tanımlamak, ölçmek ve hissedarlar için ekonomik değer biçmek amacıyla izlenmekte. Ancak aynı zamanda sürekli değişen “Son Kullanıcı (Nihai) Anlaşması”, “Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkeleri”, veri madenciliği ve genellikle “hayalet kullanıcı” olarak tanımlanan hesap dışı kullanıcıları kapsayan sosyal ağlar yoluyla sosyal medya şirketlerinin platform hesaplarının giderek altı oyuluyor. Her ne kadar sosyal medya şirketlerinin eleştirileri çoğunlukla kullanıcıların istismarı ve gizlilik ihlalleri üzerine olsa da; bu iki durum kullanıcı ve şirket arasındaki ana arayüz olarak platform hesaplarını gerektirmekte. Facebook ve Google ağlarına ait hesap altyapılarının, platformlar arası kullanıcı profilleri olarak “taşınması” (“Facebook hesabınızla giriş yapın” gibi) gösteriyor ki; sosyal medya araştırmalarında aradıkları cevap platform arayüzleri ve hesap altyapıları arasında yatıyor.

Greg Elmer
Greg Elmer, Bell Globemedia Araştırma’nın başkanı ve Ryerson Üniversitesi İletişim & Tasarım Fakültesi’nde profesör. Elmer’ın çalışmaları medya, siyaset, finans ve gözetim alanlarının arakesitlerine odaklanıyor. En yeni kitapları, G. Langlois & J. Redden ile bir araya gelerek oluşturdukları “Uzlaşılmış Veri” (Compromised Data) ve Alessandra Renzi ile yazdığı “Altyapı “ (Arbeiter Ring)’dır. Şu an, yeni medya kurumları ve finansal hareketler üzerine yazdığı kitabı üzerinde çalışıyor.

Web Sitesi: http://infoscapelab.ca/
Elmer’ın belgesel filmleri için: www.preemptingdissent.com & www.thecanadiandelegation.com

Gösterge Kapitalizmi ve Kendilik Bilinci

Bu konuşma dijital teknolojiler ve gösterge-kapitalizminin (Berardi, 2009) yaygınlaşması bağlamında Foucault (1988) ve Stiegler’in (2010) tartıştığı kendilik kaygısı (care of the self) sorusunu inceleyecek. Foucault’nun da vurguladığı üzere, dijital teknolojiler öznellikleri yönetme, yönlendirme ve biçimlendirme amaçlı kendilik teknolojilerine dönüşmüştür. Sürekli gözetim yoluyla yaşamları idare etme yöntemleri, son yıllarda sosyal medya kurumlarından, kredi değerlendirme şirketlerine ve dünyanın dört bir yanındaki resmi dairelere kadar birçok kurumda nüfus kontrolünden psikolojik manipülasyonlara (güdümlemelere) uzanan geniş ölçekte ciddi bir odak konusu olmuştur. Beden ve zihinlerin bu işlenme biçimleri, psiko-patoloji alanındaki çeşitlenmenin artmasına da yol açmıştır (Warren, 2014). Depresyon, anksiyete, intihar ve duyarsızlaştırmanın yükselen oranları (Berardi, 2015) kendilik kaygısı konusundaki krizleri açıkça yansıtmakta.
Bu konuşma bizi, dijital medyayla girdiğimiz ilişkiyle yeniden biçimlenen kendilik kaygısı tekniklerinin yeniden keşfi ve icadı sürecine götürecek.

Ganaele Langlois
Ganaele Langlois, York Üniversitesi İletişim Çalışmaları Bölümü’nde yardımcı doçent, Infoscape Araştırma Merkezi’nin sosyal medya alanındaki çalışmalarında ise Yardımcı Direktör olarak çalışıyor. Yakın zamanda “Sosyal Medya Çağında Anlam” (Meaning in the Age of Social Media) isimli bir kitap (Palgrave, 2014) yayınlamış ve “Uzlaşılmış Veri – Sosyal Medyadan Büyük Veriye”* ismiyle bu kitabın yeniden düzenlenmiş halini yayınlamıştır. Langlois eleştirel teori, geleneksel medya ve yeni medya teorileri ile yazılım çalışmaları alanlarında yoğunlaşıyor.
*(Compromised Data – From Social Media to Big Data) (Bloomsbury, 2015)

Web Sitesi: http://infoscapelab.ca/

Yer Akbank Sanat, Beyoğlu
Ücret Ücretsiz
Dil İNG (TR simultane çeviri)
Saatler Cumartesi 16:30 – 18:00 & 18:00 – 20:30