Katılım Koşulları

Katılım Koşulları:

İş bu sözleşme, DECOL Akademi eğitimlerinden en az birini satın almış müşteri bundan sonra (bundan sonra katılımcı olarak adlandırılacak) ve organizatör firma İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Decol Kooperatifi arasında ki eğitim hizmetine dair düzenlemeleri içerir.

MADDE-1:Kontenjan:

Her ders için kontenjan sayısı vardır. Katılımcı …… adresindeki banka hesabına, aldığı ders sayısı ve cinsine uygun olarak, …. adresinde(linkinde) hesaplanan tutarı yatırdıktan sonra kontenjanda yeri onaylanır.

MADDE-2: Dil konuları:

Bazı derslerin içerikleri İngilizce’dir. Katılımcı, katılacağı dersin anlatılacağı dili, academy.decol.tv ‘’Ders İçerikleri’’ sekmesinden okuduğunu ve kabul ettiğini beyan eder.

MADDE-3: Sertifikasyon:

Eğitimlerin sonunda sertifika verilecektir. Katılımcı, sertifika talebi için ders saatlerinin en az % 85 ine katılacağını taahhüd eder.

MADDE-4: Ücretsiz Etkinlikler:

DECOL Kooperatifi 1 yıl içinde ücretli eğitimlerin yanında ücretsiz paneller/seminerler organize eder. Bu panellere ücretsiz katılım için DECOL Akademi’den en az bir kurs alması zorunludur.

MADDE-5:Ödeme Koşulları:

Eğitimci …. adresinde hesaplanan tutarı…. adresinde belirtilen banka hesabına ödemesini yapacağını beyan eder. Katılımcı, eğitim kontenjanlarına yerleştirildikten sonra ki 7 gün içinde iade talep edebilir.

MADDE-6:İade Koşulları:

Mücbir* sebepler dışında ücret iadesi yapılmaz. Mücbir sebepler gerçekleşmesi halindei katılımcı ders saatlerinin % 50’sini tamamlamışsa para iadesi yapılmaz. % 50’nin altında ki ders saatlerinde ise eğitimin % 50 tutarı kadar para iadesi yapılır.

MADDE-7:Fatura:

Talep edilmediği takdirde kurumunuza ait bir fatura kesilmeyecektir. Kurumsal fatura için fatura bilgilerinizi (kurum ismi, vergi no, adres, vergi dairesi) decol@bilgi.edu.tr adresine mail atınız. Katılımcı bu maddeyi kabul eder.

MADDE-8:Devam Zorunluluğu:

Sertifika için eğitim saatlerinin en az % 85 ine girmek zorludur.

MADDE-9:Eğitim İptali:

Eğitimlerin iptali İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Decol Kooperatifi’nin ortak kararıyla gerçekleşebilir. Katılımcı, iptal edilen eğitimin ödenmiş ücreti dışında bir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.

Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller;

  • DOĞAL AFET: deprem, sel, yangın, çığ, toprak kayması, yıldırım düşmesi gibi genel nitelikli doğal afetler
  • SAĞLIK: Katılımcının en az üç ay süreli hastalıkları, yaralanma sonucu iş göremez hale gelmeleri, , genel salgın hastalık, katılımcının 1. derecek akrabasının vefatı hali.
  • KANUN : Genel kanuni grev kısmi veya genel seferberlik ilanıdır.